Quy trình chuẩn tư vấn giám sát thi công xây dựng và lưu đồ dòng chảy

Lưu đồ dòng chảy (TVGS)

Lưu đồ dòng chảy quy trình tư vấn giám sát thi công Giá Thi Công chia sẻ bên dưới đây sẽ giúp CĐT Nhà thầu TVGS tham khảo để đưa ra một kế hoạch chính xác.

Quy trình tư vấn giám sát thi công
tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chi tiết quy trình tư vấn giám sát thi công

B1: Tổng hợp thông tin và tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đầu vào công việc bao gồm:

Hợp đồng TVGS giữa CĐT xây dựng công trình với Nhà thầu TVGS
Hồ sơ trúng đấu thầu của Đơn vị thầu thi công
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình được CĐT duyệt.
Biên bản bàn giao mặt bằng thi công kèm theo cao độ (Mốc – Giải tích) của cơ quan chức năng cho CĐT.

B2: Bố trí phân công nhân sự và phương tiện
Ban Giám đốc ra Quyết định giao công việc cho những cá nhân được phân công công việc. Bao gồm cả Giấy giới thiệu chữ ký các cá nhân nêu ở trên để gửi đến CĐT và Nhà thầu thi công
B3: Tiến hành lập đề cương TVGS
Các cá nhân được giao nhiệm vụ sau khi thu thập thông tin, tài liệu tiến hành lập đề cương tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
B4: Kiểm tra, chuyển giao
Sau khi cá nhân được chỉ định hoàn thành nhiệm vụ của đề cương TVGS, trưởng bộ phận kiểm tra trình ban giám đốc phê duyệt.
B5: Copy / in bản sao, lưu bản chính có dấu
Sau khi đề cương TVGS được ban giám đốc và chủ đầu tư phê duyệt, bộ phận HC-TH có trách nhiệm sao / in, đóng dấu và lưu giữ bản chính.
B6: Thực hiện các công việc theo thỏa thuận đã được phê duyệt
Cá nhân được giao nhiệm vụ TVGS và nhà thầu thi công thực hiện
B7: Báo cáo tình trạng xây dựng hàng tháng
Hàng tháng, cá nhân phụ trách TVGS phải báo cáo tình hình thi công thực tế và khối lượng công việc hoàn thành của công trình trình ban giám đốc và chủ đầu tư.
B8: Nghiệm thu công trình, bộ phận, giai đoạn xây dựng
Sau khi nhà thầu hoàn thành công việc xây dựng, bộ phận xây dựng và giai đoạn TVGS phải nghiệm thu các công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ TVGS liên quan và đề cương để nhà thầu tiến hành thi công. . Thay đổi xây dựng.
B9: Nghiệm thu theo số lượng kỹ thuật của từng hoạt động
Theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ trúng thầu, dự toán được duyệt, hồ sơ hiện trường, đề cương TVGS và tính toán thực tế của TVGS tại chỗ, khối lượng thi công của từng công việc cần được nghiệm thu.
B10: Thanh toán hàng loạt được chấp nhận ở mỗi giai đoạn
Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, hồ sơ trúng thầu, dự toán được duyệt, tài liệu hiện trường, đề cương TVGS và nghiệm thu khối lượng thi công từng công việc TVGS đã nghiệm thu, tính toán toán học được thực hiện trong các giai đoạn.
B11: Kiểm tra
Cá nhân chịu trách nhiệm phải nộp bản kiểm tra và nghiệm thu thanh toán theo lô và các tài liệu liên quan cho ban quản lý theo từng giai đoạn để kiểm tra hồ sơ thanh toán theo lô hoàn chỉnh.
B12: Con dấu
Sau khi ban giám đốc và bộ phận thẩm tra nghiệm thu và ký BM thanh toán khối lượng hoàn thành, bộ phận HC-TH có trách nhiệm in sao và đóng dấu để theo dõi.
B13: Thu thập hồ sơ thi công để nghiệm thu
Các cá nhân có trách nhiệm phải thu thập hồ sơ từ khi bắt đầu xây dựng đến khi hoàn thành công trình để làm cơ sở nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
B14: Kiểm tra
Người phụ trách phải nộp hồ sơ từ khi bắt đầu thi công đến khi hoàn thành công trình cho ban quản lý và bộ phận thẩm tra kiểm tra xác nhận công trình đạt yêu cầu và giao công trình sử dụng.
B15: Đóng dấu và lưu hồ sơ
Sau khi phòng HC-TH xác nhận công trình đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng ban quản lý phòng kiểm toán có trách nhiệm in sao và đóng dấu để theo dõi.

>>>Xem thêm Quy trình giám sát thi công san lấp mặt bằng

Bạn cần tu vấn giám sát thi công công trình xây dựng. Liên hệ GIATHICONG – ĐT/Zalo: 08.4340.4340 để được hỗ trợ

Leave a Reply

Phone