CHÍNH SÁCH CHUNG
• Giathicong.com ( gọi tắt là GTC) là website cung cấp thông tin về giá, kỹ thuật, sản phẩm trong ngành Kiến Trúc – Xây Dựng trực tuyến.
• Khách hàng tham khảo nội dung trên GTC là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch tại GTC.
• Mọi hoạt động mua bán sản phẩm, tham khảo thông tin trên GTC phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. GTC sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm, nội dung cung cấp trên GTC.
• Bằng việc tham khảo trên GTC, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ của GTC đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.
• Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi tham khảo bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào trên GTC (sau đây gọi là “Sản Phẩm”).

1.Phạm vi áp dụng
1.1. Điều Khoản – Điều Kiện áp dụng:
• Tham khảo dịch vụ trên GTC.
• Có nhu cầu được cung cấp thông tin dịch vụ thông qua cổng chat, tin nhắn, gọi điện, gửi email

1.2. Khách hàng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là Khách Hàng) bao gồm các đối tượng sau:
• Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện tham khảo trên GTC, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm – Dịch Vụ phải đăng ký hoặc theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
• Các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.

2. Giá sản phẩm/dịch vụ trên GTC – Thanh toán
2.1. Giá tham khảo
• Tất cả giá của sản phẩm/dịch vụ trên GTC chỉ là giá tham khảo. Khách hàng phải liên hệ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn về giá chính xác tại thời điểm tham khảo.
• Khách hàng phải xem kỹ thời gian cung cấp giá trên GTC

2.2. Thanh toán qua GTC
• GTC không nhận thanh toán bất cứ sản phẩm dịch vụ nào nếu chưa có hợp đồng.

3. Đối tác cung cấp dịch vụ cho GTC
• Mọi đối tác của GTC thực hiện dịch vụ cho khách hàng phải được GTC kiểm tra kỹ về uy tín, năng lực thực hiện trước khi giới thiệu đến khách hàng.

4. Chăm sóc khách hàng (CSKH) và xử lý khiếu nại
• Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, Khách Hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) theo số Hotline 08.4340.4340. Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi Khách Hàng trong thời gian nhanh nhất.
• Khi có nhu cầu bảo hành Sản Phẩm, Khách Hàng có thể liên hệ trực tiếp bộ phận CSKH để được tư vấn và hỗ trợ.

5. Bảo mật thông tin
• Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật đăng tải trên GTC.

6. Giới hạn trách nhiệm
• Trong mọi trường hợp, GTC không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm nghiệm thu bàn giao dịch vụ từ GTC cho Khách Hàng, trừ khi do lỗi của GTC gây ra.

7. Điều khoản chung
• Các quy định được trích dẫn trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
• GTC và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.
• Nếu bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Và Điều kiện này bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung còn lại trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
• Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa GTC và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp hay khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí hai bên trong vòng 30 ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn 30 ngày, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.