CHÍNH SÁCH BẢO MẬT GIÁ THI CÔNG
1. Mục đích, phạm vi thu thập
• Để sử dụng và được hưởng đầy đủ các quyền lợi, ưu đãi của Giathicong.com (gọi tắt là Giá Thi Công), Quý Khách Hàng nên đăng ký (nếu cần) với một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ…Các thông tin giao dịch như: tin nhắn, bình luận, cuộc gọi hội thoại sẽ được Giá Thi Công lưu trữ với mục đích giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).
• Mục đích chính của việc thu thập thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích hỗ trợ chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
• Gửi thư tới Quý khách để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ mới và những chương trình khuyến mãi của Giá Thi Công thông báo, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh khi xảy ra.
• Thông tin về khách hàng là vấn đề mang tính cá nhân và sự tôn trọng khách hàng do đó trong mọi trường hợp Giá Thi Công cam kết:

  • Không bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin cho bên thứ ba
  • Không dẫn khách hàng vào những việc vi phạm pháp luật
  • Giá Thi Công chia sẻ thông tin khách hàng trong một số trường hợp sau:
  • Để bảo vệ Giá Thi Công trong trường hợp có tranh chấp phát sinh cần giải quyết
  • Chia sẻ thông tin theo yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Trong các trường hợp khác, Giá Thi Công sẽ có thông báo chi tiết cho Quý Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba. Thông tin này chỉ được cung cấp khi có sự đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
• Giá Thi Công sẽ lưu trữ một số thông tin khi bạn nhập trên fanpage, website hoặc gửi đến Giá Thi Công. Các thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ Quý Khách của Giá Thi Công và để liên lạc với Quý khách khi cần. Giá Thi Công sẽ cung cấp, trao trả và hủy bỏ thông tin lưu trữ sau khi có thông báo ngừng dịch vụ từ Giá Thi Công (vì lý do bất khả kháng)

4. Điều khoảng chuyển nhượng
• Trường hợp Giá Thi Công chuyển nhượng hoặc sáp nhập công ty khác được pháp luật công nhận, mọi thông tin lưu trữ sẽ được chuyển giao cho đối tác chỉ khi được sự đồng ý của Quý Khách Hàng.

5. Liên hệ với ai khi lo ngại về quyền riêng tư
• Trường hợp khách hàng cảm thấy lo ngại về quyền riêng tư, hãy gửi mail về địa chỉ: giathicong@ gmail.com

Zalo hỗ trợ Giá Thi Công

6. Ngày chính sách có hiệu lực và cập nhật mới nhất
• Chính sách có hiệu lực khi được đăng tải trên Giá Thi Công và là mới nhất.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG | GIỚI THIỆU | LIÊN HỆ